Everyday Expression(日常),Slang(スラング)

muri

…… te iuka, muri.
・・・っていうか無理。

Suki sugite muri —!
好きすぎてムリー!

Tomoya, kawaisugite muri dawa! ...