Everyday Expression(日常)

yokunai

“Sore wa yokunai desu!(それはよくないです!)”
“Kono hon wa amari yokunai.(この本はあまりよくない)”
“Yokunai uwasa wo kiita.( ...