Everyday Expression(日常),Slang(スラング)

hekomu

Kinou sigoto de misutta-, hekomu wa-.
昨日仕事でミスったー。ヘコむわー。

そんなにへこむなよー。
Sonna ni hekomuna yo-.

“ ...