Everyday Expression(日常)

Hayaku!

Hayaku!
はやく!

Narubeku hayaku onegaishimasu.
なるべく早くお願いします。

Sore hayaku itte hoshikatta. ...